کمپرسورهای ساور مورد مصرف در نفت و گاز و پتروشیمی


چه در بخش ساحلی و سازنه های واقع در خشکی و چه در عملیات های دریایی، همچنین در صنایع میان دستی و پایین دستی، کمپرسورهای ساور در گستره وسیعی از کاربردها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند. طراحی شده برای عملکرد 24/7، ساختار مستحکم آن ها موجب توانمندی شان در تمامی محیط های سخت عملیاتی، اعم از تماس با آب دریا و دمای پایین و بالا می شود.

صنایع مصرف کننده کمپرسورهای ساور

مشاهده زمینه های دیگر؟

| کمپرسور ساور ، تولید کننده انواع کمپرسورهای نفت و گاز و پتروشیمی ، کمپرسور فشار قوی رفت و برگشتی تا 500 بار با کاربرد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی |

فهرست